บุหรี่ไฟฟ้า vs. อาหาร: อะไรมีควันมากกว่ากัน?

ควัน: สิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่รู้หรือไม่ว่าควันไม่ได้เกิดขึ้นแค่จากการเผาไหม้ของบุหรี่เท่านั้น อาหารบางชนิดก็ผลิตควันออกมาเช่นกัน บทความนี้จะพาทุกคนไปเปรียบเทียบควันจากบุหรี่ไฟฟ้ากับควันจากอาหาร ว่าอันตรายใดมากกว่ากัน

ควันจากบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าทำงานโดยใช้ความร้อนในการเปลี่ยนน้ำยาบุหรี่ (e-liquid) ให้กลายเป็นไอระเหย ไอระเหยนี้ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ มากมาย เช่น นิโคติน โปรพิลีนไกลคอล กลีเซอรีน สารแต่งกลิ่น และสารปรุงแต่งรส

ควันจากอาหาร

ควันจากอาหารเกิดขึ้นเมื่ออาหารถูกเผาไหม้ โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นจากการย่าง การปิ้ง การทอด หรือการรมควัน อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไขมัน และแป้ง มักมีควันมาก

อันตรายของควัน

ควันทั้งจากบุหรี่ไฟฟ้าและอาหารต่างมีอันตรายต่อสุขภาพ

 • ควันจากบุหรี่ไฟฟ้า:
  • เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคปอด
  • เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
  • เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด
  • ส่งผลต่อพัฒนาการของสมองในเด็กและวัยรุ่น
 • ควันจากอาหาร:
  • เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอด
  • เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
  • เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจ

เปรียบเทียบควันจากบุหรี่ไฟฟ้าและควันจากอาหาร

บุหรี่ไฟฟ้าอาหาร
องค์ประกอบสารเคมี นิโคติน โปรพิลีนไกลคอล กลีเซอรีน สารแต่งกลิ่น สารปรุงแต่งรสสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) สารก่อมะเร็ง (carcinogens) ฝุ่นละออง
ปริมาณควันค่อนข้างน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงอาหาร
ความถี่ในการสูดดมสูบได้บ่อยทานอาหารวันละ 3 มื้อ

drive_spreadsheetส่งออกไปยังชีต

สรุป

ควันทั้งจากบุหรี่ไฟฟ้าและควันจากอาหารต่างมีอันตรายต่อสุขภาพ แต่ควันจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีที่เป็นอันตรายมากกว่าควันจากอาหาร

อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและควันจากอาหาร

ข้อแนะนำ

 • เลี่ยงการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
 • ทานอาหารที่ผ่านความร้อนน้อย เช่น ต้ม นึ่ง ย่างโดยไม่ต้องพลิกบ่อย
 • หลีกเลี่ยงอาหารรมควัน อาหารแปรรูป และอาหารที่มีไขมันสูง
 • เปิดหน้าต่างหรือใช้เครื่องดูดควันขณะปรุงอาหาร
 • ล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสกับควัน